JAD HASHMONA messiaaninen kylä Israelissa lähellä Jerusalemia

Ainutlaatuinen historia

Ryhmä Raamattuun uskovia suomalaisia vapaaehtoisia perustivat moshavin vuonna 1971 niiden kahdeksan juutalaisen muistolle, jotka lähetettiin Suomesta sodan aikaan kuolemanleirille.

Ainutlaatuinen nykyisyys

Jad Hashmona on ainut messiaanisten juutalaisten moshavi Israelissa. Se on kasvanut seitsemän perustajajäsen vaatimattomasta alusta 260 hengen kyläyhteisöksi. Lapsia ja nuoria kylässä on yli 100. Alueella on asuinyhteisön lisäksi raamatullinen puutarha, hotelli- ja konferenssikeskus, messiaaninen seurakunta, Raamattukoti, IBEX -raamattukoulu ja Revive Israel -järjestön keskus.

Jad Hashmonan Ystävät ry

Jad Hashmonalla on aktiivinen rekisteröity yhdistys Suomessa. Sen jäsenille lähetetään neljä kertaa vuodessa jäsenlehti. Yhdistys jakaa tietoa, kerää varoja ja ohjaa vapaaehtoisnuoria moshaville.

Ainutlaatuinen mahdollisuus rukoilla, antaa ja osallistua

Sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus rukoilla Jad Hashmonan puolesta – ole osallinen Jumalan suunnitelmiin Israelissa. Antamalla Jad Hashmonaan rahalahjan, tuet samalla messiaanisen liikkeen ydintä Israelissa. Voit antaa tukeasi myös varaamalla Israelin matkalla huoneen Jad Hashmonan hotellista, josta on hyvät yhteydet Jerusalemiin. Nuorilla aikuisilla on mahdollista päästä vapaaehtoistyöhön hotellille.

Jad Hashmona ja Missio Church

Jad Hashmona on tullut läheiseksi seurakunnallemme molemmin suuntaisten vierailujen kautta vuodesta 2014 saakka. Luontaisten kontaktien kautta on syntynyt läheisempi luottamus ja vähitellen yhteistyö on saanut vakituisempia muotoja. Tällä hetkellä Jad Hashmona on Missio Church Jyväskylän yhteistyö- ja tukikohde Israelissa.

Voit tukea Jad Hashmonan toimintaa Jad Hashmonan Ystävät ry:n kautta:

Keräystili: FI78 5105 0620 0916 89 (OKOYFIHH)

Viitenumerot:
1122 Jäsenmaksut
2244 Lahjoitukset yleensä alla mainittuihin kohteisiin
4446 Lapset ja nuoriso
5513 Raamatullinen puutarha ja yhteiskäyttörakennukset
5526 Kylän infrastruktuuri
5539 Uusi kokoustilarakennus
5555 Hengelliset tapahtumat

Keräysluvan saaja ja toimeenpanija: Jad-Hashmonan ystävät r.y.
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus, lupa RA/2020/533, myönnetty 11.5.2020
Luvan voimassaoloaika: 26.6.2020 alkaen

Keräysvarojen käyttötarkoitus:

Kerätyt varat käytetään Jad-Hashmona-kylän infrastruktuurin (teiden rakentaminen,
sähkökapasiteetin lisääminen sekä viemäröinnin uusiminen) parantamiseen ja
kunnostamiseen kylän asutuksen kasvamisen vuoksi. Lisäksi kylän yhteisessä
käytössä olevat rakennukset ja raamatullinen puutarha vaativat kunnostusta ja
ylläpitoa. Kertyvillä varoilla rakennetaan kylään myös uusi kokoustilarakennus sekä
messiaanisen liikkeen arkistorakennus.

Varoja käytetään myös hengellisen työn tukemiseen erityisesti lasten ja nuorten
parissa (pyhäkoulutyö, nuorisokokoukset, leirit) sekä hengellisten tapahtumien
järjestämiseen. Kerättyjä varoja käytetään myös tiedotustoimintaan Suomessa
pyrittäessä lisäämään tietoisuutta Jad-Hashmonasta ja tiedottamalla kylän asioista ja
tarpeista.

Kerättyjä varoja käytetään toimisto- ja kokoustilarakennuksen rakennuskustannuksiin
ja varustamiseen sekä kylän infrastruktuuriin vain siltä osin kuin kulut palvelevat
välittömästi yhdistyksen sääntöjen mukaista yleishyödyllistä toimintaa.

Tutustu lisää:

Jad Hashmona (englanninkielinen): yad8.com

Jad Hashmonan Ystävät ry: jadhashmona.wordpress.com/