Daily Devotion – “DD” RaamattuHetki

Jumala puhuu sanansa kautta

Jumala puhuu meille jokaiselle Sanansa välityksellä, kun haluamme viettää aikaa Hänen kanssaan ja kuunnella Häntä. Psalmin mukaan palvelijalle on suuri hyöty Sanan opiksi ottamisesta ja sen noudattamisesta kaikessa elämässä.

Ps. 19: 8-10 (Raamattu kansalle käännös)
Herran opetus on täydellinen, se virvoittaa sielun.
Herran todistus on luotettava, se tekee yksinkertaisesta viisaan.
Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen.
Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät.
Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti.
Herran säädökset ovat todet ja vanhurskaat kaikki tyynni.

Missio Church seurakunnassa rohkaisemme jokaista rakentamaan ja syventämään henkilökohtaista yhteyttä Jumalaan ja Jeesukseen järjestelmällisen ja säännöllisen raamatunlukemisen kautta.

Apunamme on ”DD” raamatunlukuohjelma, jossa Vanha testamentti luetaan lävitse kerran ja Uusi testamentti kahdesti vuodessa. Jokainen voi myös hankkia käyttöönsä Life Journal Suomi -päiväkirjan, johon voi kirjoittaa Jumalan puhetta omaan elämän-tilanteeseen. Päiväkirjaan kirjoittaminen on uskomattoman mielekäs keino sekä havainnoida ja prosessoida, mitä Jumala sinulle puhuu.

Säännöllinen päivittäinen raamattuhetki ja Jumalan antamien ajatusten kirjoittaminen muuttaa ajatteluamme, asenteitamme, puhettamme ja toimintaamme Jumalan tahtomaan suuntaan ja saamme tuon Psalmin lupauksen mukaisen hyödyn.

Jumalalla on unelma ja missio meidän jokaisen elämälle. Eletään se todeksi yhdessä Jumalan ja toistemme kanssa. Aloita ”DD” Raamattuhetkesi jo tänään – Jumala odottaa sinua.

Raamatunlukuohjelma

1 1.Moos 1,2; Luuk 1
2 1.Moos 3-5; Luuk 2
3 1.Moos 6-8; Luuk 3
4 1.Moos 9-11; Luuk 4
5 1.Moos12-14; Luuk 5
6 1.Moos 15-17; Luuk 6
7 1.Moos 18,19; Ps 3; Luuk 7
8 1.Moos 20-22; Luuk 8
9 1.Moos 23,24; Luuk 9
10 1.Moos 25,26; Ps 6; Luuk 10
11 1.Moos 27,28; Ps 4; Luuk 11
12 1.Moos 29,30; Luuk 12
13 1.Moos 31-33; Luuk 13
14 1.Moos 34-36; Luuk 14
15 1.Moos 37,38; Ps 7; Luuk 15
16 1.Moos 39-41; Luuk 16
17 1.Moos 42,43; Ps 5; Luuk 17
18 1.Moos 44-46; Luuk 18
19 1.Moos 47,48; Ps 10; Luuk 19
20 1.Moos 49,50; Ps 8; Luuk 20
21 2.Moos 1,2; Ps 88; Luuk 21
22 2.Moos 3-5; Luuk 22
23 2.Moos 6-8; Luuk 23
24 2.Moos 9-11; Luuk 24
25 2.Moos 12,13; Ps 21; Apt 1
26 2.Moos 14-16; Apt 2
27 2.Moos 17-20; Apt 3
28 2.Moos 21,22; Ps 12; Apt 4
29 2.Moos 23-24; Ps 14; Apt 5
30 2.Moos 25-27; Apt 6
31 2.Moos 28,29; Apt 7

1 2.Moos 30,32; Apt 8
2 2.Moos 33,34; Ps 16; Apt 9
3 2.Moos 35,36; Apt 10
4 2.Moos 37,38; Ps 19; Apt 11
5 2.Moos 39,40; Ps 15; Apt 12
6 3.Moos 1-3; Apt 13
7 3.Moos 4-6 Apt 14
8 3.Moos 7-9; Apt 15
9 3.Moos 10-12; Apt 16
10 3.Moos 13,14; Apt 17
11 3.Moos 15-17; Apt 18
12 3.Moos 18,19; Ps 13; Apt 19
13 3.Moos 20-22; Apt 20
14 3.Moos 23-24; Ps 24; Apt 21
15 3.Moos 25; Ps 25,26; Apt 22
16 3.Moos 26,27; Apt 23
17 4.Moos 1,2; Apt 24
18 4.Moos 3,4; Apt 25
19 4.Moos 5,6; Ps 22; Apt 26
20 4.Moos 7; Ps 23; Apt 27
21 4.Moos 8,9; Apt 28
22 4.Moos 10,11; Ps 27; Mark 1
23 4.Moos 12,13; Ps 90; Mark 2
24 4.Moos 14-16; Mark 3
25 4.Moos 17,18; Ps 29; Mark 4
26 4.Moos 19,20; Ps 28; Mark 5
27 4.Moos 21-23; Mark 6,7
28 4.Moos 24-27; 1.Kor 13

1 4.Moos 28,29; Mark 8
2 4.Moos 30,31; Mark 9
3 4.Moos 32,33; Mark 10
4 4.Moos 34-36; Mark 11
5 5.Moos 1,2; Mark 12
6 5.Moos 3,4; Ps 36; Mark 13
7 5.Moos 5,6; Ps 43; Mark 14
8 5.Moos 7-9; Mark 15
9 5.Moos 10-12; Mark 16
10 5.Moos 13-15; Gal 1
11 5.Moos 16-18; Ps 38; Gal 2
12 5.Moos 19-21; Gal 3
13 5.Moos 22-24; Gal 4
14 5.Moos 25-27; Gal 5
15 5.Moos 28,29; Gal 6
16 5.Moos 30,31; Ps 40; 1.Kor 1
17 5.Moos 32-34; 1.Kor 2
18 Jos 1,2; Ps 37; 1.Kor 3
19 Jos 3-6; 1.Kor 4
20 Jos 7,8; Ps 69; 1.Kor 5
21 Jos 9-11; 1.Kor 6
22 Jos 12-14; 1.Kor 7
23 Jos 15-17; 1.Kor 8
24 Jos 18-20; 1.Kor 9
25 Jos 21,22; Ps 47; 1.Kor 10
26 Jos 23,24; Ps 44; 1.Kor 11
27 Tuom 1-3; 1.Kor 12
28 Tuom 4,5; Ps 39,41; 1.Kor 13
29 Tuom 6,7; Ps 52; 1.Kor 14
30 Tuom 8; Ps 42; 1.Kor 15
31 Tuom 9,10; Ps 49; 1.Kor 16

1 Tuom 11,12; Ps 50; 2.Kor 1
2 Tuom 13-16; 2.Kor 2
3 Tuom 17,18; Ps 89; 2.Kor 3
4 Tuom 19-21; 2.Kor 4
5 Ruth 1,2; Ps 53,61; 2.Kor 5
6 Ruth 3,4; Ps 64,65; 2.Kor 6
7 1.Sam 1,2; Ps 66; 2. Kor 7
8 1.Sam 3-5; Ps 77; 2. Kor 8
9 1.Sam 6,7; Ps 72; 2. Kor 9
10 1.Sam 8-10; 2. Kor 10
11 1.Sam 11,12; 1.Aik 1; 2. Kor 11
12 1.Sam 13; 1.Aik 2,3; 2. Kor 12
13 1.Sam 14; 1.Aik 4; 2. Kor 13
14 1.Sam 15,16; 1.Aik 5; Matt 1
15 1.Sam 17; Ps 9; Matt 2
16 1.Sam 18; 1.Aik 6 Matt 3
17 1.Sam 19; 1.Aik 7; Ps 59; Matt 4
18 1.Sam 20,21; Ps 34; Matt 5
19 1.Sam 22; Ps 17,35; Matt 6
20 1.Sam 23; Ps 31,54; Matt 7
21 1.Sam 24; Ps 57,58; 1.Aik 8; Matt 8
22 1.Sam 25,26; Ps 63; Matt 9
23 1.Sam 27; Ps 141; 1.Aik 9; Matt 10
24 1.Sam 28,29; Ps 109; Matt 11
25 1.Sam 30,31; 1.Aik 10; Matt 12
26 2.Sam 1; Ps 140; Matt 13
27 2.Sam 2;1.Aik 11; Ps 142; Matt 14
28 2.Sam 3; 1.Aik 12; Matt 15
29 2.Sam 4,5; Ps 139; Matt 16
30 2.Sam 6; 1.Aik 13; Ps 68; Matt 17

1 1.Aik 14,15; Ps 132; Matt 18
2 1.Aik 16; Ps 106; Matt 19
3 2.Sam 7; 1. Aik 17; Ps 2; Matt 20
4 2.Sam 8,9; 1. Aik 18,19; Matt 21
5 2.Sam 10; 1. Aik 20; Ps 20; Matt 22
6 2.Sam 11,12; Ps 51; Matt 23
7 2.Sam 13,14; Matt 24
8 2.Sam 15,16; Ps 32; Matt 25
9 2.Sam 17; Ps 71; Matt 26
10 2.Sam 18; Ps 56; Matt 27
11 2.Sam 19,20; Ps 55; Matt 28
12 2.Sam 21-23; 1.Tess 1
13 2.Sam 24; 1. Aik 21; Ps 30; 1.Tess 2
14 1.Aik 22-24; 1.Tess 3
15 1.Aik 25-27; 1.Tess 4
16 1.Kun 1; 1.Aik 28; Ps 91; 1.Tess 5
17 1.Kun 2; 1.Aik 29; Ps 95; 2.Tess 1
18 1.Kun 3; 2.Aik 1; Ps 78; 2.Tess 2
19 1.Kun 4,5; 2.Aik 2; Ps 101; 2.Tess 3
20 1.Kun 6; 2. Aik 3; Ps 97; Room 1
21 1.Kun 7; 2. Aik 4; Ps 98; Room 2
22 1.Kun 8; 2. Aik 5; Ps 99; Room 3
23 2. Aik 6,7; Ps 135; Room 4
24 1.Kun 9;2.Aik8; Ps 136; Room 5
25 1.Kun 10,11; 2.Aik 9; Room 6
26 Snl 1-3; Room 7
27 Snl 4-6; Room 8
28 Snl 7-9; Room 9
29 Snl 10-12; Room 10
30 Snl 13-15; Room 11
31 Snl 16-18; Room 12

1 Snl 19-21; Room 13
2 Snl 22-24; Room 14
3 Snl 25-27; Room 15
4 Snl 28,29; Ps 60; Room 16
5 Snl 30,31; Ps 33; Ef 1
6 Saar 1-3; Ps 45; Ef 2
7 Saar 4-6; Ps 18; Ef 3
8 Saar 7-9; Ef 4
9 Saar 10-12; Ps 94; Ef 5
10 Laul.l 1-4;Ef 6
11 Laul.l 5-8; Fil 1
12 1.Kun 12; 2.Aik 10,11; Fil 2
13 1.Kun 13,14; 2.Aik 12; Fil 3
14 1.Kun 15; 2.Aik 13,14; Fil 4
15 1.Kun 16; 2.Aik 15,16; Kol 1
16 1.Kun 17-19; Kol 2
17 1.Kun 20,21; 2.Aik 17; Kol 3
18 1.Kun 22; 2.Aik 18,19; Kol 4
19 2.Kun 1-3; Ps 82; 1.Tim 1
20 2.Kun 4,5; Ps 83; 1.Tim 2
21 2.Kun 6,7; 2,Aik 20; 1.Tim 3
22 2.Kun 8,9; 2,Aik 21; 1.Tim 4
23 2.Kun 10; 2,Aik 22,23; 1.Tim 5
24 2.Kun 11,12; 2,Aik 24; 1.Tim 6
25 Joel 1-3; 2.Tim 1
26 Joon 1-4; 2.Tim 2
27 2.Kun 13,14; 2.Aik 25; 2.Tim 3
28 Amos 1-3; Ps 80; 2.Tim 4
29 Amos 4-6; Ps 86,87; Tiit 1
30 Amos 7-9; Ps 104; Tiit 2

1 Jes 1-3; Tit 3
2 Jes 4,5; Ps 115,116; Jud
3 Jes 6,7; 2. Aik 26,27; Fil
4 2. Kun 15,16; Hos 1; Heb 1
5 Hos 2-5; Heb 2
6 Hos 6-9; Heb 3
7 Hos 10-12; Ps 73; Heb 4
8 Hos 13,14; Ps 100,102; Heb 5
9 Miika 1-4; Heb 6
10 Miika 5-7; Heb 7
11 Jes 8-10; Heb 8
12 Jes 11-14; Heb 9
13 Jes 15-18; Heb 10
14 Jes 19-21; Heb 11
15 Jes 22-24; Heb 12
16 Jes 25-28; Heb 13
17 Jes 29-31; Jak 1
18 Jes 32-35; Jak 2
19 2.Kun 17; 2.Aik 28; Ps 46; Jak 3
20 2.Aik 29-31; Jak 4
21 2.Kun18,19; 2.Aik 32; Jak 5
22 Jes 36,37; Ps 76; 1. Piet 1
23 2.Kun 20; Jes 38,39; Ps 75; 1. Piet 2
24 Jes 40-42; 1.Piet 3
25 Jes 43-45; 1.Piet 4
26 Jes 46-49; 1.Piet 5
27 Jes 50-52; Ps 92; 2.Piet 1
28 Jes 53-56; 2.Piet 2
29 Jes 57-59; Ps 103; 2.Piet 3
30 Jes 60-62; Joh 1
31 Jes 63,64; Ps 107; Joh 2

1 Jes 65,66; Ps 62; Joh 3
2 2. Kun 21; 2. Aik 33; Joh 4
3 Naah 1-3; Joh 5
4 2. Kun 22; 2. Aik 34; Joh 6
5 2. Kun 23; 2. Aik 35; Joh 7
6 Hab 1-3; Joh 8
7 Sef 1-3; Joh 9
8 Jer 1,2; Joh 10
9 Jer 3,4; Joh 11
10 Jer 5,6; Joh 12
11 Jer 7-9; Joh 13
12 Jer 10-12; Joh 14
13 Jer 13-15; Joh 15
14 Jer 16,17; Ps 96; Joh 16
15 Jer 18-20; Ps 93; Joh 17
16 2. Kun 24; Jer 22; Ps 112; Joh 18
17 Jer 23,25; Joh 19
18 Jer 26,35,36; Joh 20
19 Jer 45-47; Ps 105; Joh 21
20 Jer 48-49; Ps 67; 1. Joh 1
21 Jer 21,24,27; Ps 118; 1. Joh 2
22 Jer 28-30; 1. Joh 3
23 Jer 31,32; 1. Joh 4
24 Jer 33,34; Ps 74; 1. Joh 5
25 Jer 37-39; Ps 79; 2. Joh
26 Jer 50,51; 3. Joh
27 Jer 52; Ilm 1; Ps 143,144
28 Hes 1-3; Ilm 2
29 Hes 4-7; Ilm 3
30 Hes 8-11; Ilm 4
31 Hes 12-14; Ilm 5

1 Hes 15,16; Ps 70; Ilm 6
2 Hes 17-19¸ Ilm 7
3 Hes 20,21; Ps 111; Ilm 8
4 Hes 22-24; Ilm 9
5 Hes 25-28; Ilm 10
6 Hes 29-32; Ilm 11
7 2.Kun 25; 2.Aik 36; Jer 40,41; Ilm 12
8 Jer 42-44; Ps 48; Ilm 13
9 Valit 1,2; Obadja; Ilm 14
10 Valit 3-5; Ilm 15
11 Dan 1,2; Ilm 16
12 Dan 3,4; Ps 81; Ilm 17
13 Hes 33-35; Ilm 18
14 Hes 36,37; Ps 110; Ilm 19
15 Hes 38,39; Ps 145; Ilm 20
16 Hes 40,41; Ps 128; Ilm 21
17 Hes 42-44; Ilm 22
18 Hes 45,46; Luuk 1
19 Hes 47,48; Luuk 2
20 Dan 5,6; Ps 130; Luuk 3
21 Dan 7,8; Ps 137; Luuk 4
22 Dan 9,10; Ps 123; Luuk 5
23 Dan 11,12; Luuk 6
24 Esra 1; Ps 84,85; Luuk 7
25 Esa 2,3; Luuk 8
26 Esra 4; Ps 113,127; Luuk 9
27 Hagg 1,2; Ps 129; Luuk 10
28 Sak 1-3; Luuk 11
29 Sak 4-6; Luuk 12
30 Sak 7-9; Luuk 13

1 Sak 10-12; Ps 126; Luuk 14
2 Sak 13-14; Ps 147; Luuk 15
3 Esra 5,6; Ps 138; Luuk 16
4 Est 1,2; Ps 150; Luuk 17
5 Est 3-8; Luuk 18
6 Est 9,10; Luuk 19
7 Esra 7,8; Luuk 20
8 Esra 9,10; Ps 131; Luuk 21
9 Neh 1,2; Ps 133,134; Luuk 22
10 Neh 3,4; Luuk 23
11 Neh 5,6; Ps 146; Luuk 24
12 Neh 7,8; Apt 1
13 Neh 9,10; Apt 2
14 Neh 11,12; Ps 1; Apt 3
15 Neh 13; Mal 1,2; Apt 4
16 Mal 3,4; Ps 148; Apt 5
17 Job 1,2; Apt 6,7
18 Job 3,4; Apt 8,9
19 Job 5; Ps 108; Apt 10,11
20 Job 6-8; Apt 12
21 Job 9,10; Apt 13,14
22 Job 11,12; Apt 15,16
23 Job13,14; Apt 17,18
24 Job 15; Apt 19,20
25 Job 16; Apt 21-23
26 Job 17; Apt 24-26
27 Job 18; Ps 114; Apt 27,28
28 Job 19; Mark 1,2
29 Job 20; Mark 3,4
30 Job 21; Mark 5,6
31 Job 22; Mark 7,8

1 Ps 121; Mark 9,10
2 Job 23,24; Mark 11,12
3 Job 25; Mark 13,14
4 Job 26,27; Mark 15,16
5 Job 28,29; Gal 1,2
6 Job 30; Ps 120; Gal 3,4
7 Job 31,32; Gal 5,6
8 Job 33; 1 Kor 1-3
9 Job 34; 1 Kor 4-6
10 Job 35,36; 1 Kor 7,8
11 Ps 122; 1 Kor 9-11
12 Job 37,38; 1 Kor 12
13 Job 39,40; 1 Kor 13,14
14 Ps 149; 1 Kor 15,16
15 Job 41,42; 2 Kor 1,2
16 2 Kor 3-6
17 2 Kor 7-10
18 Ps 124; 2 Kor 11-13
19 Matt 1-4
20 Matt 5-7
21 Matt 8-10
22 Matt 11-13
23 Matt 14-16
24 Matt 17-19
25 Matt 20-22
26 Matt 23-25
27 Ps 125; Matt 26,27
28 Matt 28; 1 Tess 1-3
29 1 Tess 4,5; 2 Tess 1-3
30 Room 1-4

1 Room 5-8
2 Room 9-12
3 Room 13-16
4 Ef 1-4
5 Ef 5,6; Ps 119:1-80
6 Fil 1-4
7 Kol 1-4
8 1 Tim 1-4
9 1 Tim 5,6; Tiit 1-3
10 2 Tim 1-4
11 Filem; Heb 1-4
12 Heb 5-8
13 Heb 9-11
14 Heb 12,13; Juud
15 Jaak 1-5
16 1 Piet 1-5
17 2 Piet 1-3; Joh 1
18 Joh 2-4
19 Joh 5,6
20 Joh 7,8
21 Joh 9-11
22 Joh 12-14
23 Joh 18-18
24 Joh 19-21
25 1 Joh; Ps 117, Ps 119:81-176
26 Ps 117; Ps 119:81-176; 2 Joh; 3 Joh
27 Ilm 1-4
28 Ilm 5-9
29 Ilm 10-14
30 Ilm 15-18
31 Ilm 19-22