Israel-solu

Seurakunnassamme kokoontuu Israel-solu noin kerran kuukaudessa. Solussa rukoilemme Israelin puolesta. Solu on aktiivinen seuraamaan tapahtumia Israelissa. Solu myös järjestää Israel-aiheisia kokouksia ja tapahtumia kuten lehtimajanjuhlan sekä pääsiäisaterian. Solun keskeinen ajatus on jäsenten yhteys – tietenkin nyyttärisyömisten lomassa.

Solu on yhteiskristillinen. Mukana on ihmisiä erilaisista taustoista. Mikäli sinua kiinnostaa ajankohtaiset tapahtumat Israelissa tai haluat löytää yhteyden, jossa voit oppia lisää Israelista, Raamatusta ja olla mukana rukoilemassa ajankohtaisten tarpeiden puolesta – ota yhteyttä ja tule mukaan.

Jad Hashmona – messiaaninen kylä Israelissa lähellä Jerusalemia

Jad Hashmona on ainut messiaanisten juutalaisten moshavi Israelissa. Se on kasvanut seitsemän perustajajäsen vaatimattomasta alusta 260 hengen kyläyhteisöksi. Lapsia ja nuoria kylässä on yli 100. Alueella on asuinyhteisön lisäksi raamatullinen puutarha, hotelli- ja konferenssikeskus, messiaaninen seurakunta, Raamattukoti, IBEX -raamattukoulu ja Revive Israel -järjestön keskus.

Raamatun mukaan Jumala on antanut Israelille erityisaseman kansojen joukossa.

1.Moos.12:3: ”Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.”

Raamattu ja Israel kuuluvat hyvin kiinteästi yhteen. Raamatun kirjoitukset on kirjoitettu Israelissa ja Raamatun henkilöt, myös Jeesus, ovat eläneet Israelissa. Meidän länsimaisen maailman lait, arvot ja moraalikäsitykset perustuvat Raamattuun. Siinä mielessä meidän juuremme ovat Israelissa.

Room.11:21: ”…et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.”

Raamattu kertoo menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Arkeologia ja yleinen historiankirjoitus vahvistavat monet Raamatun kertomat asiat menneisyydestä. Monet Raamatun ennustukset ovat toteutuneet ja toteutumassa hämmästyttävällä tavalla juuri meidän aikanamme.

Hes.37:21: ”Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Israelilaiset pois kansojen keskeltä, minne he ovat joutuneetkin. Minä kokoan heidät kaikkialta ja tuon heidät omaan maahansa.”

Jer.23:8: ”…´Niin totta kuin Herra elää, hän, joka johdatti Israelin heimon jälkeläiset tänne pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut.´ Silloin he saavat jälleen asua omassa maassaan.”

Nykyinen Israel Itsenäistyi vuonna 1948. Kaikki eivät hyväksy Israelin olemassaoloa ja siksi Israel joutuu usein puolustamaan itseään. Medialla on tapana esittää Israelin puolustautuminen hyökkäyksenä ja siksi monille on muodostunut negatiivinen käsitys Israelista. Me haluamme pitää yllä totuudellista tietoa Israelista.

Raamatun ennustukset ja Jumalan suunnitelma Israelin kohdalla tulevat toteutumaan myös tulevaisuudessa.

Sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus rukoilla Jad Hashmonan puolesta – ole osallinen Jumalan suunnitelmiin Israelissa. Antamalla Jad Hashmonaan rahalahjan, tuet samalla messiaanisen liikkeen ydintä Israelissa. Voit antaa tukeasi myös varaamalla Israelin matkalla huoneen Jad Hashmonan hotellista, josta on hyvät yhteydet Jerusalemiin. Nuorilla aikuisilla on mahdollista päästä vapaaehtoistyöhön hotellille.

Jad Hashmona on tullut läheiseksi seurakunnallemme molemmin suuntaisten vierailujen kautta vuodesta 2014 saakka. Luontaisten kontaktien kautta on syntynyt läheisempi luottamus ja vähitellen yhteistyö on saanut vakituisempia muotoja. Tällä hetkellä Jad Hashmona on Missio Church Jyväskylän yhteistyö- ja tukikohde Israelissa.

Jad Hashmonalla on aktiivinen rekisteröity yhdistys Suomessa. Sen jäsenille lähetetään neljä kertaa vuodessa jäsenlehti. Yhdistys jakaa tietoa, kerää varoja ja ohjaa vapaaehtoisnuoria moshaville.

Lue lisää:
Jad Hashmona (englanniksi): yad8.com
Jad Hashmonan Ystävät ry: jadhashmona.wordpress.com

Voit tukea Jad Hashmonan toimintaa Jad Hashmonan Ystävät ry:n kautta:

Keräystili: FI78 5105 0620 0916 89 (OKOYFIHH)

Viitenumerot:
2244 Missä tarve on suurin
4446 Jad Hashmonan lapset ja nuoret
4459 Jad Hashmona tunnetuksi nuorille Suomessa
5568 Jad Hashmonan tiedotus Suomessa (mm. kirjahanke)

Keräysluvan saaja ja toimeenpanija: Jad-Hashmonan ystävät r.y.
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus, lupa RA/2020/533, myönnetty 11.5.2020
Luvan voimassaoloaika: 26.6.2020 alkaen

Keräysvarojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään Jad-Hashmona-kylän infrastruktuurin (teiden rakentaminen,
sähkökapasiteetin lisääminen sekä viemäröinnin uusiminen) parantamiseen ja
kunnostamiseen kylän asutuksen kasvamisen vuoksi. Lisäksi kylän yhteisessä
käytössä olevat rakennukset ja raamatullinen puutarha vaativat kunnostusta ja
ylläpitoa. Kertyvillä varoilla rakennetaan kylään myös uusi kokoustilarakennus sekä
messiaanisen liikkeen arkistorakennus.

Varoja käytetään myös hengellisen työn tukemiseen erityisesti lasten ja nuorten
parissa (pyhäkoulutyö, nuorisokokoukset, leirit) sekä hengellisten tapahtumien
järjestämiseen. Kerättyjä varoja käytetään myös tiedotustoimintaan Suomessa
pyrittäessä lisäämään tietoisuutta Jad-Hashmonasta ja tiedottamalla kylän asioista ja
tarpeista.

Kerättyjä varoja käytetään toimisto- ja kokoustilarakennuksen rakennuskustannuksiin
ja varustamiseen sekä kylän infrastruktuuriin vain siltä osin kuin kulut palvelevat
välittömästi yhdistyksen sääntöjen mukaista yleishyödyllistä toimintaa.