Keräyslupa

Keräyslupa nro RA/2019/1156
Myöntäjä: Poliisihallitus 19.12.2019
Luvan saaja: Uuden toivon seurakunnat
Voimassaoloaika ja -alue: 23.3.2020 – 22.3.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Varojen käyttötarkoitus ja -aika: Yhdyskuntaan kuuluvat seurakunnat järjestävät jumalanpalveluksia, koulutusseminaareja ja koulutustapahtumia, harraste- ja kerhotoimintaa, konsertteja ja konferensseja sekä tarjoavat kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua. Varoilla katetaan yhdyskunnan toimintaan käytettävien kokoontumistilojen vuokrakustannuksia sekä tapahtumien toteuttamisesta ja tiedottamisesta aiheutuvia kuluja. Lisäksi varoilla voidaan kattaa toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä vapaaehtoisten pienryhmänohjaajien kouluttamiseen liittyviä palkkakuluja. Varoja käytetään myös kristillisten yhteistyöjärjestöjen ja -seurakuntien kautta tehtävän lähetys- ja kehitysyhteistyön kuluihin ulkomailla. Varat on tarkoitus käyttää keräysaikana, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa keräysluvan päättymisestä.

Tulevat tapahtumat

Missio-ilta

01.10. @ 18:0020:00

Rohkaisun Sanan Sunnuntai

03.10. @ 16:0018:00

Missio Worship

08.10. @ 18:0020:00

Rohkaisun Sanan Sunnuntai

10.10. @ 16:0018:00