Yhteystiedot

Rajakatu 20
40200 Jyväskylä
Puh. 044 035 3588
toimisto[at]missiochurch.fi
Puhelinpäivystysaika ke klo 9.00–11.00

Vanhimmiston yhteystiedot:
Jukka Mononen, 050 583 8899
Tuomo Trög, 040 823 0622
Kari Veijonen, 040 019 0995
Toni Mäkelä, 044 309 6889
Raine Lonnakko, 040 750 2652

Vanhimmiston sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@missiochurch.fi

Talous

IBAN: FI43 1158 3000 2252 45
Missio Church Jyväskylän viite: 3007
Saaja: Uuden toivon seurakunnat
BIC: NDEAFIHH

Keräyslupa nro RA/2019/1156
Myöntäjä: Poliisihallitus 19.12.2019
Luvan saaja: Uuden toivon seurakunnat
Voimassaoloaika ja -alue: 23.3.2020 – 22.3.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Varojen käyttötarkoitus ja -aika: Yhdyskuntaan kuuluvat seurakunnat järjestävät jumalanpalveluksia, koulutusseminaareja ja koulutustapahtumia, harraste- ja kerhotoimintaa, konsertteja ja konferensseja sekä tarjoavat kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua. Varoilla katetaan yhdyskunnan toimintaan käytettävien kokoontumistilojen vuokrakustannuksia sekä tapahtumien toteuttamisesta ja tiedottamisesta aiheutuvia kuluja. Lisäksi varoilla voidaan kattaa toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä vapaaehtoisten pienryhmänohjaajien kouluttamiseen liittyviä palkkakuluja. Varoja käytetään myös kristillisten yhteistyöjärjestöjen ja -seurakuntien kautta tehtävän lähetys- ja kehitysyhteistyön kuluihin ulkomailla. Varat on tarkoitus käyttää keräysaikana, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa keräysluvan päättymisestä.