Yhteystiedot

Kannaksenkatu 2
40600 Jyväskylä
Puh. 044 035 3588
toimisto[at]missiochurch.fi

Työntekijät:
Jukka Mononen, pastori 050 583 8899
Laura-Kaisa Omar, seurakuntatyöntekijä 044 035 3588 (toimisto)
Teemu Kytölä, nuorisotyöntekijä 040 585 0259
Siiri Kytölä, nuorisotyöntekijä 050 405 0725

Vanhimmisto:
Jukka Mononen, 050 583 8899
Tuomo Trög, 040 823 0622
Kari Veijonen, 040 019 0995
Toni Mäkelä, 044 309 6889
Raine Lonnakko, 040 750 2652

Vanhimmiston sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@missiochurch.fi

Taloudellinen tukeminen

IBAN: FI43 1158 3000 2252 45
Missio Church Jyväskylän viite: 3007
Saaja: Uuden toivon seurakunnat

MobilePay: 69540

Keräyslupa: RA/2022/324
Myöntäjä: Poliisihallitus 3.3.2022
Luvan saaja: Uuden toivon seurakunnat
Yhteystiedot: Kannaksenkatu 2, 40600 Jyväskylä / toimisto.uts [at] uusitoivo.fi
Varojen käyttötarkoitus: Yhdyskunta ja siihen kuuluvat itsenäiset paikallisseurakunnat järjestävät Suomessa ja ulkomailla jumalanpalveluksia ja seurakunnallisia toimituksia sekä opetus-, julistus- ja koulutustoimintaa, sielunhoitotyötä, kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua sekä harraste- ja kerhotoimintaa. Lisäksi yhdyskunnan toimintaan sisältyy lähetystyötä, sosiaalista ja humanitaarista avustustoimintaa sekä kehitysaputyötä. Kerätyt varat käytetään yhteisön ja sen seurakuntien harjoittamaan julistus-, opetus-, kokous- ja koulutustoimintaan. Koulutustoiminta sisältää esimerkiksi vapaaehtoisille pienryhmänohjaajille ja rukouspalvelijoille suunnattua koulutusta mm. ihmissuhdetaidoissa, ryhmädynamiikassa, sielunhoidossa ja raamattutietoudessa. Varoilla katetaan edellä kuvatun toiminnan toimitilakuluja sekä jumalanpalvelusten, pienryhmä-, harraste- ja kerhotoiminnan toimitilakuluja. Lisäksi varoilla katetaan muun muassa toimintaan liittyviä palkka- ja palkkiokuluja, matka- ja majoituskuluja, vapaaehtoisten kouluttamisesta aiheutuvia kuluja, tapahtumien ilmoittelu- ja toteutuskuluja sekä toiminnassa tarvittavien välineiden ja materiaalien hankintakuluja. Varoja käytetään myös lähetystyöhön sekä humanitaariseen avustustyöhön ja kehitysyhteistyöhön eri kohdemaissa. Varoja suunnataan työhön, jota Uuden toivon seurakunnat kirkkokuntana sekä sen seurakunnat itsenäisesti toteuttavat joko tehden itse lähetysmatkoja taikka toimittamalla materiaaliapua yhteistyöseurakuntien ja hengellisten järjestöjen jakeluorganisaatioiden kautta. Lisäksi varoilla tuetaan kristillisten yhteistyöjärjestöjen tekemää vastaavaa työtä eri kohdemaissa.