NÄKY

Unelmamme on kaupunki, jossa Jeesus kohtaa ihmisiä kodeissa, kouluissa, harrastuksissa, työyhteisöissä, kaduilla ja kaikkialla siirtäen heidät pimeydestä valkeuteen ylistämään Jumalaa ja johdattaen seurakunnan yhteyteen.

“Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.” Jer.29:7

“Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ´Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta´.” Ilm.7:9-10

 

TEHTÄVÄ JA TARKOITUS

Missiomme on rakastaa eksyneet takaisin Isän Jumalan yhteyteen ylistämään Jeesuksen nimeä ja rohkaista valloittavaan elämään Pyhän Hengen voimassa. (Apt. 2:42-47)

“Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,… panemaan Siionin murheellisten päähän – antamaan heille – juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva ´vanhurskauden tammet´, ´Herran istutus´, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.” Jes. 61:1-3

Uskomme, että Missio Church Jyväskylän olemassaolon tarkoitus on tuoda kunniaa Jumalalle. Siksi haluamme elää Pyhän Hengen täyteydessä ja osallisuudessa ja Jeesuksen Kristuksen armossa sekä Isän Jumalan rakkaudessa.

 

MISSIO CHURCH JYVÄSKYLÄN ARVOT

I. Kunnioitus (1. Pt. 2:17)

Kunnioitamme Jumalaa ja Hänen luomaansa ihmistä.

II. Integriteetti (1. Joh. 1:5-7, rehellisyys, luotettavuus, läpinäkyvyys, aitous)

Haluamme olla aitoja ja luottamuksen arvoisia Jumalan ja ihmisten edessä, siksi olemme rehellisiä asenteissa ja ajattelussa sekä teoissa.

III. Yhteys (Apt. 2:42-48)

Henkilökohtainen yhteys Jumalaan auttaa meitä rakentamaan huoltapitävää yhteyttä kodeissamme ja seurakunnassamme vaikuttaen kaupunkimme elämään.

IV. Rohkaisu (Ef. 4:12, 1. Tess. 5:14)

Uskomme, että rohkaisu on elämän- ja mielenmuutoksen sekä hengellisen kasvun avain. Siksi rohkaisemme jokaista löytämään lahjansa, luottamaan Raamatun lupauksiin ja tarttumaan elämän haasteisiin epäonnistumisia pelkäämättä.