15.12.2019 Missiolla oli tuplajuhlat, kun seurakuntaperheenä vietimme sekä joulujuhlaa että pastori Jukka Monosen 60-vuotissyntymäpäiviä. Lämminhenkinen juhla oli täynnä iloa, rakkautta ja Pyhän Hengen läsnäoloa. Pastori Jukan joulusaarnan aiheena oli ”Jumalan puhe ja johdatus”. Juhlassa saatiin siunata myös Janika Ruoranen ja Janina Mäkynen lähetysmatkalle Thaimaaseen. Illan syntymäpäiväosiossa nähtiin mm. nuorten sketsi, jossa tuotiin esille pastori Jukan moninaisia talentteja ja rooleja, missä hän on ehtinyt toimia, kuultiin Jukan Eeva-siskon puhe, Jiia-tyttären runo ja poikien Joosuan ja Viljamin räppi 60-vuotiaalle Jukalle. Seurakunnan puolelta puheenvuoron käytti Tuomo Trög muistellen hänen ja Jukan yhteistä historiaa ja Anne Trög toi Jukalle laulutervehdyksen. Juhlan päätteeksi nautittiin vielä syntymäpäiväkakkukahvit.

Jukka Mononen:

Meillä on Jumala, joka tahtoo puhua meille jokaiselle. Näin on ollut ja näin tulee olemaan. Jumalan puhe on varsin moninainen.

Jumalan puhe Pojan kautta

”Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut.” (Heb.1:1-2)

Hän oli puhunut monesti ja monella tapaa, mutta tänä päivänä ennen kaikkea Jeesuksen kautta. Mitä tämä on käytännössä? Jeesus on Jumalan Sana, joka on keskuudessamme. Kannattaa siis pysähtyä Jumalan Sanan äärellä ja vaikka edes huokaista Jumalan puoleen. Joskus vain olemme niin kiireisiä ja ajatuksemme ovat täyttyneet niin monilla asioilla, ettemme kuule heti Jumalan puhetta. Onneksi Jumala kyllä keksii keinot saattaakseen äänensä kuuluviin.

Jumalan puhe ja johdatus unien kautta

Seuraavaksi luemme Raamatusta mikä on yksi Jumalan puheen muoto. Se oli ilmeistä joulun tapahtumissa. ”Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata. Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa, silloin Jumala avaa hänen korvansa ja varoittaa ja uhkaa saadakseen hänet luopumaan pahoista teoista ja karsiakseen hänestä ylpeyden, sillä Jumala tahtoo pelastaa hänet joutumasta hautaan tai juoksemasta keihäiden saaliiksi.” (Job 33:14-18)

Jumala voi varoittaa unessa tai näyssä, varsinkin jos jotain dramaattista on tapahtumassa. Voi olla, että arjessa emme aina ehdi pysähtymään kuulemaan Jumalan puhetta. Nukkuessa olemme ainakin paikoillamme, myös Jumalan puheelle. Joulun tapahtumissa tapahtui jotain tällaista. Jumala puhui, varoitti ja johdatti unien kautta Joosefia ja Itämaan tietäjiä.

Joosef

”Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.” (Matt.1:18-21/KR-92)

Joosef oli Jumalaa ja lakia pelkääväinen mies. Kuullessaan Marian raskaudesta, Joosef aikoi jättää Marian. Hän ei tiennyt, mitä jumalallista, yliluonnollista ja ainutkertaista oli tapahtunut hänen morsiamelleen. Maria kantoi kohdussaan maailman pelastajaa – Jeesusta.vSilloin Jumalan täytyi puhua seikkaperäisesti Joosefille unen kautta ja varmistaa Jumalan suunnitelma ja toteutuminen tällä tavalla.

Itämaan tietäjät

Unien Jumala puhui myös Jeesusta palvomaan tulleille Itämaan tietäjille sekä uudelleen Joosefille samanaikaisesti. Jumalan piti unessa varoittaa heitäkin petollisesta kuningas Herodeksesta, joka tahtoi tappaa Jeesuksen. Jumala tiesi Herodeksen ajatukset jo kaukaa ja siksi tapahtui seuraavaa: ”Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: ´Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet´.”  (Matt.2:12-13)

Jumalan puhe ja johdatus Kirjoitusten kautta

Unet ja näyt ovat osa Jumalan puhetta, varsinkin spesiaaleihin tilanteihin, mutta pääsääntöisesti Jumala puhuu suoraan Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Jumalan Sanan ilmoituksen perusteella Itämaan tietäjät tiesivät lähteä liikkeelle ja etsimään Israelista vastasyntynyttä kuningasta. Tarkennus johdatukseen tuli myös Kirjoituksista Miikan kirjasta, kirjanoppineiden välityksellä, että heidän Messiaansa Jeesus syntyy Beetlehemissä.

”Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista” (Miika 5:2).

Kirjanoppineet tunsivat siis Kirjoitukset hyvin. He antoivat täsmällisen tarkasti pikkukaupungin nimen, missä vuosisatoja odotettu Messias oli syntyvä. Mutta mikä tässä mätti? He eivät ottaneet selvää, onko todella näin tapahtunut, puhumattakaan, että olisivat menneet paikan päälle toteamaan, että itse Messias oli syntynyt! He vain antoivat tiedon Herodekselle, jonka varsin hyvin tiesivät olevan vallan- ja verenhimoinen murhaaja.

Jumalan puhe johdatus Pyhän Hengen kautta

Heti Jeesuksen syntymän jälkeen kerrotaan Simeonista ja Hannasta, jotka odottivat aktiivisesti Messiaan tuloa. He olivat jo vanhoja, mutta tiesivät varmasti näkevänsä itse Messiaan ennen kuin kuolevat. He elivät myös jatkuvassa aktiivisessa odotuksessa ja Pyhän Hengen johdatuksessa.

”Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran Voidellun. Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa.” (Luuk.2:25-28)

Tässä Jumalan johdatuksessa Pyhän Hengen rooli oli seuraava:
1. Pyhä Henki oli Simeonin päällä
2. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, että hän näkee vielä Messiaan
3. Pyhän Hengen vaikutuksesta Simeon tuli pyhäkköön

Simeon oli täynnä Pyhää Henkeä ja hän oli siksi myös profeetallinen. Hän profetoi tarkasti, mitä oli tapahtuva. Kaikki toteutui kirjaimellisesti.

Jumalan johdatus viisauden kautta

Jumalan johdatuksessa oleminen ja vaeltaminen on viisautta. Siksi Itämaan tietäjiä kutsutaan myös Itämaan viisaiksi. He osasivat tehdä viisaita ja oikeita johtopäätöksiä. Viisautta ei ole vain kuulla Jumalan Sanaa ja Jumalan puhetta, vaan myös tekemistä sen mukaan. Viisas rakentajakin ei ainoastaan kokoa yhteen rakennustarvikkeita, vaan rakentaa niistä talon. Itämaan tietäjien viisautta oli lähteä liikkeelle.

”Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sentähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, [alkukieli kääntää: ”täyttyilkää jatkuvasti Pyhällä Hengellä”] puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle.” (Ef.5:15-19)

Eikö ole yksinkertaista? Täyttymällä Pyhällä Hengellä puhuen keskenämme Jumalan Sanaa ja ylistämällä Jeesusta palvoen Hengessä ja ymmärryksellä virittäydymme oikealle aaltopituudelle. Niin kuin radioille pitää löytää kuuluvat kanavat, mekin voimme saada kuuloetäisyyden itse Jumalan kanssa. Hän rakastaa meitä ja tahtoo jatkuvasti puhua meille niin tänä jouluna kuten joka päivä.

Juhlan kuvagalleria:

Kuvat: Kari Veijonen

Kuvakaappaukset videotallenteelta: Laura-Kaisa Omar