Missio Churchin Kaste- ja lähetysjuhlaa vietettiin perinteiseen tapaan kesäkuun kolmantena sunnuntaina 17.6.2018. Kaste toimitettiin Tuomiojärven uimarannalla. Lämmin ja kaunis sää oli houkutellut uimarannalle runsaasti väkeä, jotka yhdessä Missio Churchin väen kanssa saivat todistaa kahden nuoren miehen julkista tunnustautumista Jeesuksen seuraajiksi ottamalla kasteen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Missiolla pidetyssä juhlassa saatiin kastettujen ja seurakuntaan liittyvän lisäksi siunata myös kesän lähetysmatkoille lähteviä nuoria. Missio Churchista lähetysmatkoille lähtee heinäkuussa kuusi nuorta, joista viisi Eurotour 2018 -aktioon Eurooppaan ja yksi lähetysmatkalle Costa Ricaan julistamaan evankeliumia tanssin kautta. Evankeliumin julistus oli vahvasti esillä myös pastori Jukka Monosen juhlasaarnassa, jonka teemana oli iankaikkiseen elämään johtava pelastustie eli Jeesus-tie. Jeesusta seuraamalla olemme pelastustiellä, jonka päämääränä on taivas.

Jukka Mononen:

Raamattu puhuu paljon uskosta, tiestä ja pelastuksesta. Jokaiselle ihmiselle maailmassa on viitoitettu pelastustie iankaikkiseen elämään. Ihminen valitsee tiensä. Jeesus-tie johtaa iankaikkiseen elämään. Ilman Jeesusta olevat tiet vievät puolestaan kadotukseen ja iankaikkisen eroon Jumalasta. Tämän vuoksi Jeesus käski ensin julistaa evankeliumia. Ne. jotka ottavat Sanan vastaan, heidät tulee myös kastaa. Jeesuksen majesteetillinen viimeinen käsky kuuluu vielä tänäkin päivänä Markuksen evankeliumin mukaan näin: ”Ja hän sanoi heille: ´Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen´” (Mark.16:15-16). Olemme tässä kastejuhlassa osaltamme toteuttamassa tuota Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä julistamalla evankeliumia ja kastamalla Jeesuksen esimerkin mukaan, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu.

Pelastustie – edeltä valmistettu turvallinen tie

Oletteko joskus nähneet kyltin, jossa lukee pelastustie? Mitä se tarkoittaa? Löysin teemasta ”pelastustie” seuraavia määritelmiä ja edellytyksiä:
1. ”Pelastustie on ennalta suunniteltu reitti”.
2. ”Pelastustie on ajotie tai muu kulkuyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja.
3. ”Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että pelastustiet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä, ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että pelastusteitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti..”

Perusvaatimus tuolle tielle on siis se, että se tie täytyy olla esteistä aina vapaana. Siihen ei saa missään tapauksessa pysäköidä eikä tukkia tuota tietä. Yhteenvetona voidaan pitää sitä, että Pelastustien tarkoitus on siis pelastaa ihmisiä pelastustietä käyttämällä.

”Herran pelko on kuri viisauteen, ja kunnian edellä käy nöyryys” (San.15:33). Tehän olette kuulleet, mikä on agraaritaloudessa kuri. Se on myös eräänlainen pelastustie. Se on eläimille rajattu ja pohjustettu turvallinen tie niityiltä navettaan. Vain vikuroivat eläimet saattoivat poiketa tuosta reitistä, mutta sen vuoksi loukkasivat sen vuoksi jalkansa kiviin ja kantoihin. Meille jokaiselle on varattuna selkeä reitti, jota kulkien pelastuu varmasti. Se pelastustie on Jeesus tie! Toisin sanoen: Kun on syntynyt usko, ollaan turvallisesti pelastavalla Jeesus-tiellä. Tällä tiellä on puolestaan seuraavia askelmerkkejä ja merkityksiä:

1. Ensimmäinen uskon askel uskoontulon jälkeen on raamatullinen kaste.
2. Kasteelle meno on merkittävä ja julkinen uskontunnustus.
3. Kaste on julistusta, jossa pimeyden vallatkin väistyy ja reagoi.(muslimit)
4. Kasteessa on jumalallinen voimalataus, koska se on kytketty Jumalan Sanaan ja Jeesuksen lähetyskäskyyn.
5. Kaste julistaa vanhan elämän taakse jättämistä uuden aloittamista.

Kaste on myös vastaus kahteen seuraavan kysymykseen:
1. Lähdenkö seuraamaan uskon alkajaa Jeesusta vai jatkanko oman tahdon tietä? Jos vastaat, että lähdet seuraamaan Jeesusta, anna kastaa itsesi!
2. Tunnustanko julkisesti, että olen lähtenyt seuraamaan Jeesusta vai pidänkö uskoni vain omana tietonani? Jos et tahdo pitää uskoasi salassa, vaan tahdot tunnustaa Jeesuksen julkisesti Jumalan, ihmisten ja enkelien edessä, anna kastaa itsesi.

Kaste – hauta

Kaste on Raamatun vertauskuvan mukaan hauta. Se on siis samalla vanhan elämän hautaamista. Vanhan elämän tilalle tulee uusi elämä Jeesuksessa. Kaste on uuden alku ja entisen loppu. Paavali kirjoittaa: ”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman” (Room.6:3-4).

Kaste ei siis julista ainoastaan vanhan elämän kuolemaa vaan myös uuden elämän ylösnousemusta. Haudattaessakin vainaja laitetaan kokonaan maan alle. Siksi raamatullinen kastetapakin on nimenomaan upottamista kokonaan veden alle, niin kuin alkukielen sana babtizo tarkoittaa. Ei ole muunlaista raamatullista kastetapaa.

Jeesus sanoi, joka uskoo JA kastetaan, pelastuu. Kerran eräs uskoontullut ihminen kysyi pastorilta pelastuuko sitä, jos uskoo, vaikka ei käy kasteella? Pastori vastasi, että ”sitä en tiedä pelastuuko, jos ei kasteta, mutta siitä olen varma, että se, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu.

Päämääränä taivas

Kun lähdemme seuraamaan Jeesusta, olemme pelastustiellä. Sen lopullinen päämäärä on taivas. Meille on annettu Jumalan Sanassa ohjeet, miten vaellamme ja miten pääsemme suht ehjänä perille. Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle valinnanvapauden. Jokainen meistä on poikennut – uskovinakin – Jeesuksen viitoittamalta tieltä. Viisaampaa on kuitenkin pysyä tiellä, kuin kävellä tien vieressä ja pelätä siellä olevia monttuja ja kantoja. Raamattu vertaa kuria viisauteen. Ne ovat käsi kädessä. Viisas kulkee tasaista tietä.

Kun lähdemme seuraamaan Jeesusta, emme tee sitä toisten ihmisten tähden, vaan itsemme tähden. Kysymys on meidän pelastumisestamme. Kaverit eivät voi meitä pelastaa. Huonot kaverit voivat estää pelastumisemme ja hyvät kaverit voivat toki rohkaista siihen. Vanhemmillammekin voi olla oma tahto meidän ratkaisustamme. Olemme loppujen lopuksi itse kukin yksin vastuussa Jumalan edessä pelastuksemme suhteen. Ilman meidän omaa tahtoamme ja ratkaisuamme emme voi pelastua.

Onko tämä tie liian vaikea kulkea? Ei todellakaan ole! Raamattu kertoo meille tarkkaan millainen se on. Onko se hankala ja epäselvä kinttupolku, jota pitkin tulee suunnistaa? Ei! Se on edeltä valmistettu ja selkeillä tiemerkeillä viitoitettu tie, joka on nimeltään ”pyhä tie”, josta Jesaja kirjoittaa: ”Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on ”pyhä tie”: sitä ei kulje saastainen; se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy – eivät hullutkaan” (Jes.35:8).

Tämä pyhä tie on sama kuin pelastustie, jolle ei eksytä vahingossa, vaan sille tielle tulee tietoisesti lähteä. Jeesus on viitoittanut tämän tien omalla kuolemallaan meidän syntiemme tähden, että meillä olisi pelastus ja iankaikkinen elämä. Tämä asia tuli myös selväksi Kandaken hoviherralle, kun hänelle julistettiin ensin evankeliumia Jeesuksesta: ”Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi: ´Tässä on vettä. Estääkö mikään kastamasta minua?´ Filippos sanoi hänelle: ´Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista.´ Hoviherra vastasi: ´Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.´ Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran Henki tempasi Filippoksen pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä mutta jatkoi iloisena matkaansa.” (Apt.8:35-39)

Tämän Raamatun kohdan perusteella voin sanoa sinulle, joka kenties olet jo uskossa, mutta et ole uskoontulosi jälkeen käynyt kasteella Herran Sanan: ”Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi” (Apt.22:16). Saat tällä päätöksellä seurata Jeesusta Hänen viitoittamallaan tiellä. Jos et ole vielä uskossa, ota vastaan tuo pelastus omalle kohdallesi tänään! Itse Jeesus on tuolla pelastustiellä sinua vastaanottamassa.

Juhlan kuvagalleria:

Kuvat: Kari Veijonen