Missio Church täytti tammikuussa 10 vuotta, mitä juhlittiin 19.1.2020 Jyväskylän kristillisellä koululla ylitsepursuavassa ilossa ja vapaudessa. Iloitsimme Jumalan uskollisuudesta näiden kymmenen vuoden aikana ja siitä, että olemme seurakuntana saaneet olla omalla paikallamme julistamassa evankeliumia niin Jyväskylässä kuin eri puolella Suomea mm. missiomatkojen merkeissä. Lauluin ja tanssien ylistimme Jumalaa Hänen hyvyydestään ja mennyttä kymmentä vuotta muistelimme 10-vuotishistoriavideon kautta. Ylistystä juhlassa oli johtamassa Missio Churchin mukana alusta asti ollut Pekka Hautakangas Savonlinnasta. Pastori Jukka Mononen puhui juhlasaarnassaan siitä, kuinka Jumala on antanut seurakuntansa tiettyä tarkoitusta varten. Jumala on kutsunut meidät menemään kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia Jeesuksesta. Tähän tehtävään tarvitsemme toinen toisiamme. Jumala on antanut jokaiselle seurakunnalle oman ainutlaatuisen tehtävän ja siksi tarvitsemme toisiamme niin seurakuntina kuin yksilöuskovina toteuttaaksemme Jumalan suunnitelman.

Jukka Mononen:

Jumala on antanut seurakuntansa tiettyä tarkoitusta varten. Kun aloimme rukoilemaan ja rakentamaan Missio Churchin näkyä, aloimme ensin unelmoimaan, mitä Jeesus voisi tehdä tässä kaupungissa. Unelmoimme, että Jeesus kohtaa ihmisiä heidän arkensa keskellä, siellä missä he ovat ja vaikuttavat. Kirjaamamme näky alkaa seuraavin sanoin: Unelmamme on kaupunki, jossa Jeesus kohtaa ihmisiä kodeissa, kouluissa, harrastuksissa, työyhteisöissä, kaduilla ja kaikkialla siirtäen heidät pimeydestä valkeuteen ylistämään Jumalaa ja johdattaen seurakunnan yhteyteen.

Jeesuksen sanoin: ”Ja hän sanoi heille: ´Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille´” (Mark.16:15). Meillä kaikilla on se meidän oma maailmamme, jossa me olemme luonnostamme – on se sitten kouluissa, kodeissa, naapuristossa, työpaikoillamme tai vaikkapa harrastuksissa. Se yhteinen maailma on juuri se yhteinen elinpiiri, johon Jeesus on meidän asettanut. Sieltä ihmiset myös löytävät tien pimeydestä valoon, kun on joku joka auttaa heitä Jumalan Valtakuntaan. Kun näin tapahtuu, emme ainoastaan seuraa sivusta mitä ihmiselle tapahtuu, vaan näkymme on ottaa heidät rinnallemme ja yhdessä yhdestä suustä ylistää Jeesusta. Voimme varmaankin yhtyä Paavalin rukoukseen:

”Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen!” (Ef.3:16-21 / KR-92)

Yhdessä

Tahtoisin alleviivata tuon virkkeen yhdessä kaikkien pyhien kanssa. Meistä kukaan ei pysty yksin ymmärtämään Jumalan valtasuuruutta. Yhdessä voimme enemmän käsittää Jumalan suuruutta, emme koskaan yksin. Tarvitsemme siis kipeästi toisiamme yksilöuskovina seurakunnassa.

Meillä on Jyväskylässä ainutlaatuinen yhteys eri seurakuntien pastoreiden ja hengellisten työntekijöiden kanssa. Iloitsemme aidosti toisistamme ja luotamme toisiimme. Pastorit uskaltavat avautua toinen toisilleen ja kaikella rakkaudella myös siunaamme ja rukoilemme toinen toistemme puolesta.

Yksikään seurakunta ei voi olla yksin maailman napa, vaan seurakuntina yhdessä olemme enemmän, käsitämme ja ymmärrämme enemmän. Jumala on luonut meidät niin, että olemme terveellä tavalla toisistamme riippuvaisia. Tarvitsemme siis kipeästi myös toisia seurakuntia. Emme pysty toteuttamaan Jumalan suurta suunnitelmaa yksin. Jumala on antanut jokaiselle seurakunnalle oman ainutlaatuisen tehtävän tässä maailmassa: julistaa evankeliumia ja rakentaa Jumalan Valtakuntaa, niin lähellä kuin kaukana.

Kristuksen rakkauden tajuaminen

Mikä on evankeliumin julistuksen vaikutus parhaimmillaan? Tajuamme jotakin, mitä ennen emme ole tajunneet. Paavali vakuuttaa: Voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Kun ihminen tajuaa Kristuksen rakkauden häntä kohtaan, kaikki muu kalpenee sen rinnalla. Mikään tieto ei pääse samaan. Vaikka saisimme kaiken tiedon, mikä tästä maailmasta voidaan saada, se ei riitä käsittämään Jumalan antamaa rakkautta. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä on iankaikkinen elämä” (Joh.3:16).

Monin verroin enemmän

Mitä kaikkea muuta Jumala voi tehdä? ”Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella” (Ef.3:20). Eikö ole paljon luvattu? Jumala käyttää siis meitä ihmispoloisia omalla vaikuttavalla voimallaan. Jumala on antanut tähän ratkaisun. Hän ottaa meidät jokaisen mukaan työhön, Hänen bisneksiin. Miten tämä toteutuu Raamatun mukaan? Vastaus löytyy efesolaiskirjeestä: ”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää.” (Ef.4:11-15)

Miten tämä toteutuu käytännössä? Rohkaisemalla! Julistamme evankeliumia ja rohkaisemme tekemään ratkaisun Jumalan puoleen ja antamalla elämänsä Jeesukselle. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan Sanan kautta. Tämä on lähtökohta kaikkeen seuraavaan.

Julistamme ja opetamme Jumalan Sanaa, jonka mukaan rohkaisemme myös elämään sen todeksi käytännössä. Luotilankana, apuna ja tukena on myös Missio Churchin arvot kunnioitus, yhteys, integriteetti ja rohkaisu, joiden mukaan tahdomme myös seurakuntana vaeltaa. On tärkeää myös lukea itse Jumalan sanaa joka päivä!

Tavoitteena hengellinen aikuisuus

Tavoitteena on hengellinen aikuisuus. Meidän toki täytyy sietää sitä, että kohti aikuisuutta on monia vaiheita. Kasvukivut kuuluvat tähän prosessiin yhtälailla fyysisesti, henkisesti kuin hengellisestikin. Rohkaisemme ja autamme suostumaan niihin. Jiia-tyttäreni laittoi hiljattain keittiömme seinälle aikalailla varoittavankin aforismin, jossa luki: ”You are only young once, but you can be immature forever”. (Olet nuori vain kerran, mutta voit olla kypsymätön ikuisesti.)

Rohkaisemme elämään rehellisesti valossa ja totuudessa niin Jumalaa, itseämme kuin muitakin kohtaan. Kutsumme tätä integriteetiksi. ”Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1.Joh.1:7). Kun meillä on yhteys Jumalaan ja toinen toisiimme, toteutuu Hänen hyvä tahtonsa niin meidän tekemisissämme kuin olemisessamme: ”Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa” (Ef.4:16). Jokaisella on oma paikkansa. Tähän myös rohkaisemme jokaista, joka tulee sisälle Jumalan Valtakuntaan ja seurakuntaan.

Aina kun seurakunta kokoontuu yhteen, tahdomme antaa jokaiselle mahdollisuuden tulla sisälle Jumalan Valtakuntaan. Ja on mahtavaa, että ihmisiä tulee uskoon ja että uskoontulleet ovat tahtoneet lähteä seuraamaan Jeesusta menemällä kasteelle ja liittymällä seurakuntaan. Tämä on ollut aina suuri kiitoksen aihe. Iloa lisää se, että monet heistä ovat saman tien löytäneet tehtävänsä seurakunnan keskellä ja palvelevat siinä uskollisesti, ihan kaikki yhdessä, vanhat yhdessä nuorten kanssa!

Juhlan kuvagalleria:

Kuvat: Kari Veijonen