Missiomatkat lähellä ja kaukana ovat osa Missio Churchin identiteettiä. 13.3.2022 pääsimme jälleen parin vuoden tauon jälkeen toteuttamaan Missiomatkan, tällä kertaa lähelle, kun Missio Church vieraili Tikkakosken Helluntaiseurakunnan Majatalo -illassa. Tikkakoskella pastori Jukka Mononen julisti sanoman katoamattomasta Jumalan Sanasta, ylistystä johti Raine Lonnakko ja tilaisuuden juonsi Sirkku Mononen. Helluntaiseurakunnan pastori Jorma Laulumaa lausui tilaisuuden aloitus- ja tervetulosanat. Oli mahtavaa olla jälleen Missiomatkan merkeissä palvelemassa Jumalaa yhdessä Tikkakosken sisarten ja veljien kanssa!

Jukka Mononen:

Mitä katoamaton Jumalan Sana on merkinnyt maailmassa. Ainakin Suomessa ja länsimaissa oleva hyvinvointi perustuu vahvasti Raamatun pohjalta nousseeseen kristilliseen maailmankatsomukseen. Monet hyvät asiat yhteiskunnassamme, esimerkiksi turvallisuus, oikeudenmukaisuus, koulutus ja terveydenhuolto, johtuvat juuri siitä. Venäjän hyökkääminen Ukrainaan on kyseenalaistanut ja estänyt näitä ihmisten jokapäiväisiä perustarpeita. 13.3. tuli tasan 82 vuotta siitä kun oli talvisota päättyi. Jospa tämäkin sota päättyisi mahdollisimman pian.

Saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan sekä kyseenalaistamaan Raamatun kaikin mahdollisin keinoin. Nykyiset Raamatunvastaiset virtaukset ja muoti-ilmiöt pyrkivät saamaan yhteiskunnassa muutosta sellaisiin asioihin, joille ei muutoksen vaihtoehtoa tulisi olla. Yksi akuutti asia on ollut Päivi Räsästä kohtaan nostettu valtakunnan syyttäjän syyte. Ollaan merkttävässä käännekohdassa, jossa kysytään saako uskoa Raamattuun ja puhua sen mukaisesti. Ollaan vaarassa mennä yhteiskunnallisesti sellaiseen suuntaan, jossa ei ole Jumalan antamaa siunausta eikä varjellusta.

Onneksi tässä maailmanajassa on myös sellaisia asioita, jotka ovat pysyviä eivätkä muutu. Yksi muuttumaton ja pysyvä asia on Jumalan Sana ja Jeesus. ”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti” (Heb.13:8). Jeesus on pelastuksemme kallio, joka ei horju ja johon me voimme turvautua kaikin tavoin. Ulkonaisesti se ei välttämättä ole suurta ja mahtavaa vaan ajoittain hyvinkin vaatimatonta, mutta kestävää.

Horjumaton Jumalan Sana

Tähän ajankohtaan sopii hyvin eräs tosi tarina, joka tapahtui Kanadalle kuuluvan Newfoundlandin alueella pari vuosikymmentä sitten. Suuren sotilasmahdin USA:n lentotukialuksen sotalaivalla oli mukanaan suuri arsenaali tulivoimaa ja tukijoukkoja. Vastassa oli jotain huomattavasti vaatimattomampaa, mutta täysin muuttumatonta ja pysyvämpää. Kanadan koillisella rannikolla sijaitsevalla rannikolla käytiin keskustelu lentotukialuksen kapteenin kanssa siitä, kenen tulisi väistää ja kääntää kokkaansa ja antaa tietä toiselle. Tässä on on Internetissä julkaistu radiokeskustelu suuren Yhdysvaltojen lentotukialuksen ja Kanadan vaatimattoman Rajavartioston kanssa lokakuussa 1995:

Kanadan rajavartiosto: Kääntäkää aluksenne suuntaa 15 astetta etelään välttyäksenne yhteentörmäykseltä.
Lentotukialus: Lähestyvä alus, olkaa hyvä ja muuttakaa kurssianne 15 astetta pohjoiseen, kiitos.
Kanadan rajavartiosto: Ei. Teidän on käännettävä kurssianne 15 astetta etelään. Loppu.
Lentotukialus: Olemme Yhdysvaltain laivaston alus. Toistamme, kääntäkää kurssianne 15 astetta pohjoiseen. Loppu.
Kanadan rajavartiosto: Toistamme, meistä olisi parasta jos te muuttaisitte kurssianne ja koukkaisitte. Loppu.
Lentotukialus: Tämä on lentotukialus USS Lincoln. Olemme toiseksi suurin alus Yhdysvaltojen Atlantin-laivueessa. Meitä saattaa kolme Destroyer-luokan alusta, kolme risteilijää ja lukuisia tukialuksia. Vaadin teitä muuttamaan kurssianne 15 astetta pohjoiseen, toistan 15-astetta, tai vastatoimiin ryhdytään turvataksemme tämän aluksen koskemattomuuden!
Kanadan rajavartiosto: Tämä on majakka.

Samanlainen on Jumalan Sanan muuttumaton ja muuttava voima. Jumalan Sana on horjumaton ja muuttumaton, niinkuin tuo valaiseva majakka. Jeesus sanoi: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa” (Matt 24:35).

Missio Churchin arvotkin on saatu Jumalan Sanan pohjlalta. Ne ovat kunnioitus, yhteys, integriteetti ja rohkaisu Jumalan Sanan mukaisesti.

Jumalan Sanan arvovalta ja järkähtämättömyys on todistettu vuosisatojen aikana. Yksi historiallisesti merkittävä ja yhteiskuntaakin vahvasti koskettama reformaatio mullisti maailmaa 500 vuotta sitten. Katolisen kirkon silloinen munkki Martti Luther naulasi Wittenbergin kirkon oveen 95 teesiä, joissa kohdin katolisen kirkon oppi ei ollut Jumalan Sanan mukainen. Seurasi uskonpuhdistus, jonka keskeinen reformaatio oli katolisen kirkon pelastusopista tekojen ja aneiden kautta pelastukseen; ”kun raha kirstuun kilahtaa sielu taivaaseen vilalahtaa”. Tätä korostusta vastaan protestoi Martti Luther. Hän luki luostarissa Raamattua roomalaiskirjeestä ja sai ilmestyksen Jumalan Sanasta: pelastus on yksin armosta ja uskosta! Jumalan Sana nostettiin jälleen oikealle paikalle ainoaksi opin ja elämän ohjenuoraksi. Kysymys on siitä, että Jumalan Sanan totuus täytyi löytää uudelleen. Jeesus ja Hänen Sanansa ei muutu vaan ympärillä olevien asioitten täytyi muuttua.

Reformaatio tänä päivänä

Mitä reformaatio tarkoittaa tänä päivänä käytännössä? Mikä pitää muuttua ja mikä pitää pysyä muuttumattomana? Jeesus ei muutu, mutta ihmisen täytyy olla itse elävä ja valmis muuttumiselle, joka tapahtuu Pyhän Hengen uudistuksen kautta. ”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä” (Room.12:2/KR-92).

Tässä tarvitaan Jumalan Sanaa ja Hänen säätämää seurakuntaa. Se on vahva ja vastustamaton, kun jokainen meistä seurakunnan jäsenenä hoitaa oman tonttinsa ja olemme vielä tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Olemme nimittäin jatkuvassa sotatilassa pimeyden henkivaltoja kohtaan. Meidän ei pidä hyväksyä kaikkea mitä pahaa ympärillämme tapahtuu, vaan vastustaa sitä. Miten se onnistuu? Se vaatii meiltä kaksi asiaa: taipua Jumalan tahdon alle ja vastustaa Paholaista. ”Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä” (Jaak.4:7/KR-92). Vanha käännös sanoo vielä vahvemmin asian: ”vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.” Pietari peräänkuuluttaa vielä uskoa ja lujuutta perkeleen vastustamisessa:
”Vastustakaa häntä lujina uskossa” (1.Piet.5;9).

Pahan vastustaminen tekemällä päinvastoin

Mitä meidän tulee vastustaa? Sitä, mikä on Jumalan Sanan ja Jumalan tahdon vastaista ja väärää. Vastustaminen ei ole itsetarkoitus, niinkuin kerrotaan vanhasta puolikuurosta seurakunnan vanhimmasta, joka sanoi ”En kuullut mistä puhuttiin, mutta vastustan”. Oikea vastustus ei ole itsetarkoitus, vaan asian korjaaminen kohdilleen. Meidän tulisi vastustaa kaikkea sitä pahaa, joka tässä maailmassa vallitsee.

Paavali sanoi: ”Olkaa taitamattomia pahaan”. Joudumme tänä päivänä kohtaamaan monia Jumalan tahdon vastaisia asioita. Tarvitsemme siksi Hengen miekan eli Jumalan Sanan joka päivä. Jeesus sanoi: ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.” Kysymys ei ole menneestä, lähti, vaan kestopreesenssistä, lähtee! Jumala puhuu meille joka päivä vaikeissakin elämäntilanteissa.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia, ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja, kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaista!” (2.Tim.3:1-5/Raamattu kansalle)

Tämä on pohjimmiltaan tämä viimeisten aikojen henkivalta, jota pitää tietoisesti ja aktiivisesti vastustaa – tekemällä juuri päinvastoin. On sanonta, että jos näet ja koet pimeyttä, sytytä kynttilä. Voimme sytyttää kynttilän ja osoittaa olevamme Jumalan Valtakunnan kansalaisia olemalla valona ja suolaa kaiken pahuuden keskellä. Meidän ei tarvitse kauhistella ja hyikäillä millaisia viimeisten aikojen ihmiset ovat, vaan olla tietoisesti ja määrätietoisesti sen vastakohtia!

Hengellisen maailman vastalääkkeet

Jeesus sanoi, että meidän tulee etsiä ensin Jumalan Valtakuntaa. Lääketieteessäkin lähes kaikkiin maailman tauteihinkin löytyy vastalääkkeitä, jotka tehoavat. Niin on hengellisessäkin maailmassa. Rahanahneuden vastalääke on anteliaisuus ja kymmenysten erottaminen Jumalalle kaikista tuloistamme. Pilkkaamisen ja panettelun vastalääke on julistaa julkisesti hienoja ja kannustavia asioita lähimmäisestämme. Vanhemmilleen tottelemattomuuden vastalääke on kuuliaisuus. Se tarkoittaa kuuliaisuutta myös meidän henkilökohtaisia auktoriteetteja kohtaan, mutta ennen kaikkea Jumalaa ja Hänen Sanaansa kohtaan. Ulkokultaisuus tarkoittaa käytännössä näyttelemistä ja todellisten kasvojen ja sisimmän piilottamista. Fariseuksetkin siis näyttelivät olevansa jotain muuta kuin olivatkaan. Vastalääke tähän on integriteetti, joka tarkoittaa rehellisyyttä läpinäkyvyyttä ja aitoutta. Jos sinulla on vaikeaa, niin saat näyttää sen ja pyytää apua
Jumalalta ja ihmisiltä – ja Jumalan voima tulee oikeasti arkesi keskelle.

Tarvitsemme Jumalaa ja Hänen Sanaansa joka päivä. Jeesus sanoi: ”Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa”. Mutta Jumalan Sana ja Jeesus on keskellämme. Kun me tunnemme Raamattumme, emme koskaan eksy. Kun viihdymme Jumalan läheisyydessä ja Hänen Sanansa ääressä, Hänen voimansa on koettavissa tänäänkin Pyhän Hengen kautta.

Kuvat: Kari Veijonen

Video: Tikkakosken Helluntaiseurakunta