Vuoden 2019 alusta Missio Churchin nuorisopastori Jarno Omar aloitti työn Kuopion helluntaiseurakunnan – Eelimin – seurakunta- ja nuorisopastorina. Kevätkauden 2019 ajan Jarno jatkaa työtään vielä myös Missio Churchin nuorisopastorina. Loppiaissunnuntain jumalanpalveluksessa 6.1.2019 Jarno siunattiin Eelimin työyhteyteen. Mukana saattamassa ja siunaamassa Jarnoa uuteen työhön Kuopiossa oli koko Missio Churchin vanhimmisto puolisoineen. Missio Churchin pastori Jukka Mononen myös saarnasi tilaisuudessa ja Sirkku Mononen johti ylistystä Mission tiimin kanssa. Tilaisuuden juonsi Eelimin johtava pastori Heimo Enbuska. Jumalanpalveluksessa koettiin lämmintä seurakuntien välistä yhteyttä, iloittiin Jumalan johdatuksesta ja odotuksella suunnattiin katseet tulevaan, mitä Jumalalla on molemmille seurakunnille varattuna. Saarnassaan pastori Jukka puhui 2. Timoteuskirjeen pohjalta viimeisistä ajoista ja lopunajan ihmisistä ja kuinka me uskovina voimme olla vastavoimana kaiken pimeyden keskellä toimimalla juuri päin vastoin, kuin mikä on ajan hengen mukaista.

Jukka Mononen:

Tänä päivänä meillä on vastakkainasettelu ja taistelutilanne, jonka itse kukin meistä joutuu kohtaamaan. Jos tahdomme seurata Jeesusta, joudumme niin sanotusti uimaan vastavirtaan kohtaamalla kaikkea sitä, mikä on Jumalan Sanan ja Jumalan tahdon vastaista ja väärää. Raamattu on kertonut meille viimeisistä ajoista ja siitä millaisia ihmiset näinä viimeisinä aikoina ovat.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia, ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja, kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaista!” (2.Tim.3:1-5 / Raamattu kansalle)

Helposti kauhistelemme tämän maailman pahuutta, mutta voisimmeko me tehdä asian eteen jotakin? Kyllä voimme! On sanonta, että jos näet ja koet pimeyttä, sytytä kynttilä. Voimme sytyttää kynttilän ja osoittaa olevamme Jumalan Valtakunnan kansalaisia tämän pahan ja pimeän maailman keskellä olemalla valona ja hyvän sanoman levittäjänä kaiken pahuuden keskellä ja tekemällä juuri päinvastoin, kuin lihallinen mielemme haluaisi tehdä. Meidän ei myöskään tarvitse hyikäillä millaisia viimeisten aikojen ihmiset ovat, vaan saamme olla itse tietoisesti ja määrätietoisesti sen vastakohtia.

Voimme aktiivisesti, myös omalta osaltamme, vaikuttaa millaisia aikoja edessämme on. Mitä me kylvämme, sitä me myös niitämme. Jeesus sanoi, että tulee etsiä ensin Jumalan Valtakuntaa. Sen puolesta kannattaa taistella pyrkimällä olemaan tämän maailman pahuuden vastakohta. Kaikkiin tauteihinkin löytyy vastalääkkeitä ja myrkyille seerumeita.

Itserakkauden vastakohta on lähimmäisen rakkaus. Rakastamalla myös toisiamme maailma on parempi paikka elää. Rahanahneuden vastalääke on anteliaisuus ja kymmenysten erottaminen Jumalalle kaikista tuloistamme. Kerskailu ja ylimielisyyden vastalääke on nöyryys ja pitämällä toista aidosti parempana kuin itseään – ainakin jossain asiassa. Puhua toisillemme rohkaisevia ja kannustavia asioita lähimmäisistämme on vastakohta pilkkaamiselle.

Vanhemmilleen tottelemattomuus on myös auktoriteettien tottelemattomuutta ja epäkunnioittavaa käyttäytymistä. Tottelemattomuutta voi olla myös Jumalaa ja Hänen Sanaansa kohtaan. Se toteutuu jos/kun esimerkiksi ollaan tietoisesti synnissä. Silloin ollaan vakavassa tilanteessa, koska tietoisesta tottelemattomuudesta voi olla hyvin dramaattiset seuraukset, kuten esimerkisi Kuningas Saulin kohdalla. Tottelemattomuus koitui Saulin kohtaloksi: ”Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana” (1.Sam.15:23). Vastalääkkenä on asian tunnustaminen, totteleminen ja reilu parannuksen tekeminen. Tottelevaisuus on myös kyky ottaa vastaan neuvoja. Tämä taito on luonnostaan lapsilla, mutta on arvokasta jos meiltä aikuisiltakin löytyy sitä.

Kiittämättömyyden vastakohtana Raamattu kehottaa kiittämään joka tilassa. Sillä on valtava voima niin itseä kuin toisiakin kohtaan. Jumalattomuuden vastalääke on se, mitä Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle: ”Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa” (1.Tim.6:6). Vastalääkkeenä olisi esimerkiksi se, että puhutaan ääneen siitä, mikä on hyvin. Näin levitämme oikeaa tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta.

Rakkaudettomuuteen voimme itsekukin vaikuttaa siihenkin. Esimerkiksi millainen seurakunta vetää enemmän puoleensa: rakkaudeton vai rakkaudellinen seurakunta? Kuopion helluntaiseurakunnan ensimmäinen arvo onkin ”Rakastava”. Leppymättömyyden vastakohtana leppyminen on valtavan vapauttava ja helpottava ominaisuus. Täytyy sanoa, että vaimoni Sirkku on maailman paras leppyjä, vaikka olisimme kuinka riidelleet. Huumori on todella tärkeää. Sen avulla voitetaan monia karikoita. Tässä pahassa maailmanajassa huumorin avulla on pelastettu myös monia avioliittoja.

Panettelu on Saatanan keksintö jakaa ihmiset eri leireihin. Sana Diapolos tarkoittaakin heittää erilleen. Vastalääkkeenä tälle voimme vastustaa panettelua lähtemättä siihen mukaan ja tekemällä juuri päinvastoin eli päämäärätietoisesti siunata. Siunaaminen tarkoittaa puhua toisesta hyvää.

Uskonnollisuuden vitsauksena on jumalisuuden ulkokuori, jossa ei ole sisäistä elämää eikä sen voimaa. Jeesus sanoi nämä kovimmat sanat juuri fariseuksille nimittämällä heitä ulkokultaisiksi – näyttelijöiksi. Se oli todellisten kasvojen ja sisimmän piilottamista, joka oli täynnä saastaa. Vastalääke tälle on valo, rehellisyys ja integriteetti.

Mitä tarkoittaa integriteetti? Integriteetti on yksi Missio Churchin neljästä arvosta. Se pitää sisällään seuraavia ominaisuuksia: rehellisyys, luotettavuus, aitous, vilpittömyys, avoimuus ja läpinäkyvyys. Jeesus kertoi tarinan fariseuksesta ja publikaanista. Molemmat tulivat Jumalan eteen. Fariseus kiitti Jumalaa erinomaisuudestaan ja siitä, ettei ole niin kuin tuo publikaani. Publikaani puolestaan löi rintaansa ja sanoi: ”Ole minulle syntiselle armollinen!” Mikä ero oli fariseuksella ja publikaanilla? Miksi publikaani lähti tuosta tilanteesta Jeesuksen mukaan hurskaampana? Publikaani oli läpinäkyvässä valaisussa. Fariseus ei. Meillä jokaisella on mahdollisuus kokea tämä: ”Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1.Joh.1:7).

Kun olemme valossa meillä ei ole yhteys ainoastaan Jumalan kanssa, vaan meillä on aito yhteys toinen toisemme kanssa. Se mahdollistaa myös arvojemme toteutumisen. Ne kolme muuta Missio Churchin arvoa ovat kunnioittaminen, yhteys ja rohkaiseminen. Kuopion helluntaiseurakunnan arvot ovat täysin samansuuntaiset: rakastava, rohkaiseva, luotettava, armahtava ja yhdistävä. Arvot antavat toiminnallemme suunnan. Siksi on hienoa, että nuorisopastori Jarno voi aloittaa toimintansa tässäkin seurakunnassa tällä samalla ja tutulla arvopohjalla.

Tilaisuuden kuvagalleria:

Kuvat: Kari ja Satu Veijonen