12.2.2017 Missio Church teki seurakuntavierailun Vaajakosken Baptistiseurakunnan jumalanpalvelukseen. Tilaisuudessa Missio Church palveli Sanan saarnassa, ylistyksessä ja tilaisuuden juonnossa. Baptistiseurakunnan puolelta jumalanpalveluksen aloitti pastori Iisak Liukko. Tilaisuudessa saarnannut pastori Jukka Mononen puhui aiheesta ”Jeesus ei muutu”. Puheen ydinsanoma oli, että vaikka maailma ja yhteiskunta ympärillämme muuttuu, Jeesus ja Jumalan Sana on muuttumaton. Jumalan Sanassa on myös muuttava voima ja tämä Jumalan voima on tänäänkin koettavissa Pyhän Hengen kautta.

Jukka Mononen:

Maailmassa on paljon asioita, jotka jatkuvasti muuttuvat. Yhteiskunta ja muun muassa koululaitos vaatii meitä elämään se mukaisesti. Laajalla rintamalla tahdotaan saada yhteiskunnassa muutosta sellaisiin asioihin, joille ei muutoksen vaihtoehtoa tulisi olla. Yksi tällainen muutos on jyrkästi Raamatun vastainen avioliittolaki. Ollaan menossa sellaiseen suuntaan, jossa ei ole siunausta, vaan vääjämättä se johtaa tuhoon. On onneksi myös sellaisia asioita, jotka ovat pysyviä eivätkä muutu. Yksi muuttumaton ja pysyvä asia on Jeesus. ”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti” (Heb.13:8).

Tähän sopii eräs tosi tarina, joka tapahtui Kanadalle kuuluvan Newfoundlandin alueella kaksi vuosikymmentä sitten. Suuren sotilasmahdin USA:n lentotukialuksen sotalaivalla oli mukanaan suuri arsenaali tulivoimaa ja tukijoukkoja. Vastassa oli jotain huomattavasti vaatimattomampaa, mutta pysyvämpää. Kanadan koillisella rannikolla sijaitsevalla rannikolla jouduttiin käymään huolestuttava keskustelu lentotukialuksen kapteenin kanssa siitä, kenen tulisi väistää ja kääntää kokkaansa ja antaa tietä toiselle. Tässä on on Internetissä julkaistu radiokeskustelu lentotukialuksen kanssa lokakuussa 1995:

Kanadan rajavartiosto: Kääntäkää aluksenne suuntaa 15 astetta etelään välttyäksenne yhteentörmäykseltä.
Lentotukialus: Lähestyvä alus, olkaa hyvä ja muuttakaa kurssianne 15 astetta pohjoiseen, kiitos.
Kanadan rajavartiosto: Ei. Teidän on käännettävä kurssianne 15 astetta etelään. Loppu.
Lentotukialus: Olemme Yhdysvaltain laivaston alus. Toistamme, kääntäkää kurssianne 15 astetta pohjoiseen. Loppu.
Kanadan rajavartiosto: Toistamme, meistä olisi parasta jos te muuttaisitte kurssianne ja koukkaisitte. Loppu.
Lentotukialus: Tämä on lentotukialus USS Lincoln. Olemme toiseksi suurin alus Yhdysvaltojen Atlantin-laivueessa. Meitä saattaa kolme Destroyer-luokan alusta, kolme risteilijää ja lukuisia tukialuksia. Vaadin teitä muuttamaan kurssianne 15 astetta pohjoiseen, toistan 15-astetta, tai vastatoimiin ryhdytään turvataksemme tämän aluksen koskemattomuuden!
Kanadan rajavartiosto: Tämä on majakka.

Jumalan Sanan muuttumaton ja muuttava voima

Jumalan Sana on myös horjumaton ja muuttumaton, niinkuin tuo valaiseva majakka. Jeesus sanoi: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa” (Matt.24:35). Jumalan Sanan arvovalta ja järkähtämättömyys on todistettu vuosisatojen aikana. Vietämme tänä vuonna reformaation eli uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlavuotta, kun Martti Luther naulasi Wittenbergin kirkon oveen 95 teesiä, joissa hän oli Jumalan Sanan perusteella eri mieltä katolisen kirkon opista ja toiminnasta. Uskonpuhdistuksen tausta oli seuraava: Katolinen kirkko harrasti anekauppaa ja periaatetta ”omien tekojen kautta pelastukseen”. Tätä korostusta vastaan protestoi Martti Luther. Hän luki Raamattua ja sai oman ”Daily Devotion” -täsmäilmoituksen Roomalaiskirjeestä: Pelastus on yksin armosta ja uskosta! Ne olivat reformaation syntysanat.

Mikä on reformaatio?

´Re´ tarkoitta yhtä kuin ´uudelleen´ ja ´formaatio´ on yhtä kuin ´muoto´. Kysymys on siitä, että Jumalan Sanan totuus täytyy muotoilla uudelleen. Kysymys ei ole veistoksen muotoilusta, vaan elävästä organismista. Jeesus ei muutu, vaan ympärillä olevien asioitten täytyy muuttua niinkuin uskonpuhdistuksessa. Aikanaan reformaation kautta tapahtui historiallinen ja järisyttävä muutos kristillisessä maailmassa. Asiat lähtivät suorastaan vyörymään, kun tapahtui seuraavia asioita:

1. Jumalanpalvelusten saarnat olivat latinaksi, jota ei juuri kukaan ymmärtänyt. Vain papit ja harvat yliopistossa opiskelleet ymmärsivät latinaa. Rahvas ei ollenkaan. He vain katselivat kirkon seiniin maalattuja kuvia autuaalisesta taivaasta ja karmeasta helvetistä. Nyt saarnat puhuttiin ymmärrettävällä kansan kielellä.
2. Raamattu käännettiin myös kansan kielelle ensin saksaksi sitten myös suomeksi. Raamatun rikkaudet ja aarteet avautuivat siis kaikelle kansalle.
3. Raamattua alettiin lukea ja elää sen mukaan, jolloin herätyksiä seurasi herätyksien perään. Palattiin Jumalan alkuperäiseen Sanaan ja protestoitiin kaikkea sitä oppia ja toimintaa vastaan, mitä ei löydetty Raamatusta.
4. Baptistit olivat pian tämän jälkeen reformaation kärjessä. He löysivät uudelleen alkuseurakunnan mukaisen seurakuntajärjestyksen, jossa seurakuntaan liitytään uudestisyntymän kautta ja kaste kuuluu ainoastaan uudestisyntyneille uskoville. Baptistit joutuivat maksamaan kalliin hinnan tästä uudelleen löytyneestä Raamatun totuudesta. He joutuivat vakaumuksellansa yhteiskunnan ulkopuolelle, heitä vainottiin ja tuhannet menettivät henkensä.

Reformaatio tänään

Mitä reformaatio tarkoittaa tänäpäivänä käytännössä? Mikä pitää muuttua ja mikä pitää pysyä muuttumattomana. Jeesus ei muutu, mutta seurakunnan ja ihmisen täytyy olla elävä ja valmis muuttumiselle, joka tapahtyy Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Täytyy tapahtua kaksi asiaa ensin ihmisen kohdalla ja sitten asiat voi tapahtua seurakunnan kohdalla: ”Älkää mukautuko tähän maailmaan, tähän aikaan, jossa elämme. Älkää ottako tämän ajan muotoa. Älkää antako sen ulkonaiset ja pinnalliset tavat muotoilla ja sovitella teidän elämäänne, vaan muuttukaa mielenne täydellisellä uudistuksella niin, että teille tulisi uudet tavoitteet, uudet asenteet niin, että voisitte koetella, mikä on Jumalan hyvä ja otollinen ja täydellinen tahto Hänen silmissään teitä varten” (Room.12:1-2, Amplified Bible).

Oma todistus

Aika on muuttunut pahemmaksi, mutta tähän aikaan ei tulisi mukautua. Koulumaailmassa minulla on ollut tapana pitää päivänavauksia, mutta tänään ei enää saa vapaasti ilman ehtoja puhua Jeesuksesta. Ennen vuotta 1999 oli laissa vielä määräys, että päivänavaukset tuli tukea koulun uskonnollista ja eettistä kasvatusta. Nyt ei niin tarvitse olla, vaan toisin päin: Jokaisesta aamunavauksesta, jos ne ovat uskonnollisia, tulee nyt ilmoittaa vanhemmille koteihin. Vanhemmat ovat nykyään erittäin kärkkäitä antamaan reklamaatiota ja sanomaan mielipiteensä. Uuden koululain mukaan uskonnosta vapautuksen saaneille tulee järjestää vielä erikseen oma vastaavanlainen tilaisuus, joka ei ole ns uskonnollinen. Olin maanantaina rehtorin kanssa tästä asiasta keskustelussa. Hän oli sitä mieltä, että ei kannata pitää päivänavauksia Raamatusta ollenkaan. Rehtori sanoi: ”Maailma on menossa ateistiseen suuntaan ja kristillisyys vähenee koko ajan. Liian paljon vaivaa, kun täytyy päivänavauksista vapautetuille järjestää vielä omaa ohjelmaa. Ei kannata!”

Olin niin pöyristynyt, että en osannut sanoa heti mitään. Seuraavana aamuna nukuttuani yön yli päätin, että jatkan edelleen lasten Raamatusta päivänavauksia. Informoin, niinkuin uusi laki sanoo, asiasta vanhempia ja aion järjestää päivänavauksista vapautetuille muuta tekemistä. Minä voin vastustaa omalta kohdaltani kristillisyyden vähentymistä esimerkiksi pitämällä kristillisiä päivänavauksia. Yleinen mielipide ei ole välttämättä oikea. Joudumme uskovina uimaan voimakkaaseenkin vastavirtaan. Näin voimme myös vaikuttaaa itse kukin vaikutusalallamme. Seurakunta on vahva ja vastustamaton, kun jokainen sen jäsen hoitaa oman tonttinsa ja on yhteydessä toisiinsa. Jokaisella ihmisellä seurakunnassa on oma paikkansa.

Seurakunta on valmis kun jäsenet ovat paikoillaan

”Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen” (Ef.4:11-12). Toinen käännös sanoo ”varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet  palvelutyöhön…”. Varustaa tai tehdä valmiiksi on alkukielen mukaan lääketieteellinen verbi, katarizo, joka tarkoittaa eri jäsenten saamista paikoilleen. Jos esimerkiksi luu on irronnut, se pitää saada liitettyä takaisin. Ruumis on varsin tehoton, jos esimerkiksi olkapää on pois sijoiltaan. Pitää tapahtua katarizo eli laittaa olkapää takaisin paikoilleen! Yhtälailla seurakunnassa pitää saada jokainen jäsen paikalleen, jotta se voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme jatkuvassa sotatilassa pimeyden henkivaltoja kohtaan. Meidän ei pidä hyväksyä kaikkea, mitä pahaa ympärillämme tapahtuu, vaan vastustaa sitä. Miten se onnistuu? Se vaatii meiltä kaksi asiaa: Taipua Jumalan tahdon alle ja vastustaa Paholaista. ”Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä” (Jaak.4:7, KR-92). Vanha käännös sanoo vielä vahvemmin asian: ”vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee”. Pietari peräänkuuluttaa uskoa ja lujuutta perkeleen vastustamisessa: ”Vastustakaa häntä lujina uskossa” (1.Piet.5:9).

Mitä meidän tulee vastustaa?

Meidän tulee vastustaa sitä, mikä on Jumalan Sanan ja Jumalan tahdon vastaista ja väärää. Vastustaminen ei ole itsetarkoitus, niinkuin kerrotaan vanhasta puolikuurosta seurakunnan vanhimmasta, joka sanoi ”En kuullut mistä puhuttiin, mutta vastustan”. Oikea vastustus ei ole itsetarkoitus, vaan se korjaaa asiat kohdilleen. Meidän tulisi vastustaa kaikkea sitä pahaa, joka tässä maailmassa vallitsee.

Joudumme tänä päivänä kohtaamaan monia Jumalan tahdon vastaisia asioita. Länsimaissa, joissa Raamatun sanoma ja kristilliset arvot ovat taanneet hyvän elintason, tahdotaan Raamattu tehdä tyhjäksi ja repiä koko kristillisyys juurineen irti. Tänään sahataan sitä oksaa irti, jolla istumme. Syystäkin meille on luvattu vaikeita aikoja.

Ihmiset näinä viimeisinä päivinä

Tämä on se tämän hetken maailma, jonka mukaan meidän ei tulisi mukautua. Se on pohjimmiltaan henkivalta, jota pitää tietoisesti ja aktiivisesti vastustaa – tekemällä juuri päinvastoin.

”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia, ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja, kuin Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaista!” (2.Tim.3:1-5, Raamattu kansalle)

Jos sorrumme itse toteuttamaan näita epämiellyttäviä asioita, saamme myös niittää sitä mitä kylvämme. On sanonta, että jos näet ja koet pimeyttä, sytytä kynttilä. Voimme sytyttää kynttilän ja osoittaa olevamme Jumalan Valtakunnan kansalaisia tämän pahan ja pimeän maailman keskellä olemalla valona kaiken pahuuden keskellä ja tekemällä juuri päinvastoin, kuin tässä maailmassa pahaa tehdään. Meidän ei tarvitse kauhistella, millaisia viimeisten aikojen ihmiset ovat, vaan olla tietoisesti ja määrätietoisesti sen vastakohtia.

Tuskin kukaan tahtoo itselleen aiheuttaa vaikeuksia. Jeesus sanoi, että tulee etsiä ensin Jumalan Valtakuntaa. Sen puolesta kannattaa taistella olemalla maailman pahuuden vastakohta. Kaikkiin tauteihinkin löytyy vastalääkkeitä ja myrkyille seerumeita. Esimerkiksi rahanahneuden vastalääke on anteliaisuus ja kymmenysten erottaminen Jumalalle kaikista tuloistamme. Pilkkaamisen ja panettelun vastakohta on taas julistaa julkisesti hienoja ja kannustavia asioita lähimmäisestämme. Vanhemmille tottelemattomuuden vastakohta on kuuliaisuus! Se tarkoittaa myös muita auktoriteetteja kohtaan, ennenkaikkea Jumalaa ja Hänen Sanaansa kohtaan.

Timoteuskirjeen kohdassa mainittiin myös jumalisuuden ulkokuori, jossa ei ole mitään sisäistä elämää eikä sen voimaa. Minä kutsun sitä uskonnollisuudeksi. Jeesus sanoi nämä kovimmat sanat juuri uskonnollisille fariseuksille nimittämällä heitä ulkokultaisiksi. Ulkokultaisuus tarkoitti todellisten kasvojen ja sisimmän piilottamista, joka oli täynnä saastaa. Se ilmenee teeskentelynä. Vastalääke on rehellisyys ja integriteetti. Jos sinulla on vaikeaa, niin saat näyttää sen ja pyytää apua Jumalalta ja ihmisiltä – ja Jumalan voima tulee oikeasti arkesi keskelle. Jeesus sanoi: ”Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa”. Jumalan Sana on keskellämme ja Jumalan voima on koettavissa tänään Pyhän Hengen kautta.

Kuvat: Kari Veijonen